Autor: Paweł Jankowski

Absolwent psychologii na poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Kontynuuje naukę na studiach podyplomowych z zakresu seksuologii i psychologii transportu. Pracuje w domu dziecka i współpracuje z jednym z wydawnictw redagujących materiały oświatowe.