Masz pytanie?
Chętnie odpowiemy


Oto lista najczęściej zadawanych pytań:

Kadrę WeTalk stanowią psychologowie po studiach magisterskich z udokumentowanym stażem pracy klinicznej, a także psychoterapeuci, seksuolodzy i coache po studiach podyplomowych lub szkołach terapii z doświadczeniem pracy w zawodzie. Dodatkowo, wszyscy współpracujący z nami specjaliści przechodzą szkolenie z prowadzenia terapii online w WeTalk. Dzięki temu z powodzeniem łączą wysokie kwalifikacje zawodowe z umiejętnościami zdalnej pracy z klientem.

Tradycyjna terapia ma charakter indywidualnych spotkań realizowanych w regularnych odstępach czasowych. To spotkania bezpośrednie, twarzą w twarz, które odbywają się w gabinecie psychoterapeuty i trwają zazwyczaj 50-60 minut. Nurt, w jakim pracuje psychoterapeuta, jest wyznacznikiem częstości spotkań, podejmowanych tematów, głębokości pracy i długości procesu psychoterapii. Terapia w WeTalk jest odpowiednikiem terapii krótkoterminowej lub terapii nakierowanej na rozwiązania. Fundamentem leczącej relacji terapeutycznej w obu formach pomocy jest w dużym stopniu regularność. Formuła tekstowej terapii online opiera się na codziennej asynchronicznej wymianie wiadomości tekstowych między klientem a psychoterapeutą. Ich treść zależy od obu stron – czasem bywa opisem sytuacji czy problemu, innym razem wymianą wolnych skojarzeń na temat poruszanych wcześniej spraw, lub też odniesieniem do wypowiedzi drugiej strony. Dokładnie tak samo funkcjonuje rozmowa w tradycyjnej terapii. W przypadku terapii online użytkownik może pisać do terapeuty zawsze wtedy, gdy poczuje taką potrzebę, a terapeuta odpowiada na jego wiadomości co najmniej raz dziennie. Wiadomości tekstowe można uzupełniać wiadomościami głosowymi. Tydzień wymiany informacji w przestrzeni tekstowej odpowiada jednej 50-minutowej sesji w gabinecie.

To zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Dla wielu osób kontakt online jest bardziej komfortową formą pracy ze specjalistą, a częsta wymiana wiadomości tekstowych pozwala im uporządkować myśli i lepiej formułować wnioski. Pomoc psychologiczną online często wybierają osoby, które z różnych przyczyn nie korzystały wcześniej z tradycyjnej formy pomocy w gabinecie specjalisty. Są klienci, którzy preferują rozmowę ze specjalistą twarzą w twarz. Badania wskazują, że obie formy pomocy psychologicznej są skuteczne.

Tak. Mimo, że jest to stosunkowo nowa formuła prowadzenia oddziaływań psychologicznych, doczekała się naukowej analizy swej skuteczności, która ją potwierdziła. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Tak. Logowanie na portalu WeTalk nie wymaga podawania danych osobowych. Wymagamy określenia wieku – pozwala nam to stwierdzić, czy pracujemy z osobą pełnoletnią czy z nastolatkiem. W przypadku nastolatków konieczne jest dobranie specjalisty doświadczonego w pracy z młodzieżą oraz uzyskanie zgody opiekuna prawnego. Inne dane nie są konieczne, ale informacje o płci, wykształceniu, dotychczasowym leczeniu lub psychoterapii oraz preferencjach co do wieku i płci fachowca, itp. pomagają konsultantowi precyzyjnie dopasować specjalistę do indywidualnych potrzeb klienta.

Cena terapii online uzależniona jest od pakietu, jaki wybierze użytkownik platformy WeTalk. Więcej o pakietach i ich cenach znajdziesz tutaj.

W ramach każdego pakietu użytkownik ma możliwość wymiany wiadomości tekstowych oraz głosowych ze specjalistą, który ma obowiązek odpowiadać 1 raz dziennie. Droższe pakiety oferują sesje wideo (jedną lub kilka, w zależności od pakietu) ze specjalistą w uzgodnionym wspólnie czasie. Więcej o pakietach znajdziesz tutaj.

WeTalk jest platformą pomocy psychologicznej online, w ramach której użytkownicy rozmawiają z wybranymi przez siebie psychologami i innymi specjalistami za pomocą wiadomości tekstowych oraz głosowych. Wybrane pakiety zawierają dodatkowo możliwość przeprowadzenia sesji wideo z terapeutą. Więcej o pakietach znajdziesz tutaj.

Forma rozmów zależy od indywidualnych preferencji osoby korzystającej z pomocy online. W ramach każdego pakietu użytkownik może kontaktować się ze swoim specjalistą wymieniając wiadomości tekstowe i wiadomości głosowe. Sesje wideo na żywo są opcją dostępną w droższych planach taryfowych. Można je także dokupić do każdego pakietu, zgłaszając taką potrzebę specjaliście lub konsultantowi WeTalk.

Kontakt użytkownika, czyli wielkość i ilość wysłanych do specjalisty, nie jest limitowany. Możesz pisać do swojego psychologa/terapeuty zawsze, gdy poczujesz taką potrzebę. Specjalista ma obowiązek kontaktować się ze swoim pacjentem raz dziennie od poniedziałku do piątku – godziny jego aktywności są umieszczone w informacji o nim. Może zdarzyć się tak, że na wszystkie wiadomości pacjenta terapeuta odpowie w jednej wiadomości.

Wystarczy, że poinformujesz wcześniej swojego specjalistę o zmianie planów, by móc umówić się na inny, dogodny termin.

Baza specjalistów zawiera informacje o ich wykształceniu, doświadczeniu i preferencjach zawodowych. Klient, w trakcie pierwszej rozmowy z psychologiem konsultantem, przedstawia zarys swoich potrzeb i oczekiwań. Na podstawie informacji od klienta i wiedzy o specjalistach, konsultant proponuje użytkownikowi trzech z nich, z doświadczeniem dopasowanym do jego potrzeb czy problemu. Użytkownik wybiera jednego, z którym chce rozpocząć pracę. 

Tak. Taką możliwość użytkownik ma na każdym etapie pracy ze specjalistą.

Aby chronić prywatność użytkowników, platforma WeTalk wykorzystuje sprawdzony system zabezpieczeń stosowany m.in. w obszarze bankowości. Wszystkie dane i treści rozmów użytkowników są szyfrowane na najwyższym poziomie, a zapisy z sesji terapeutycznych po 6 miesiącach ulegają usunięciu.

Nie, usługi WeTalk nie są kontraktowane przez NFZ.

Przyjmujemy płatności internetowe. Użytkownik może dokonać przelewu internetowego bezpośrednio ze strony banku lub wybrać równie bezpieczną formę płatności PayU.

Do treści, które użytkownik zamieszcza na czacie, dostęp ma tylko jego psycholog/specjalista prowadzący. Wszyscy specjaliści, którzy z nami współpracują, przestrzegają Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który zobowiązuje ich do zachowania tajemnicy zawodowej. 

WeTalk przykłada ogromną wagę do jakości usług świadczonych przez swoich specjalistów. Na bieżąco przeprowadzamy weryfikację pracowników, zachęcamy klientów do oceny ich pracy, a także organizujemy dla nich szkolenia. Jeśli użytkownik uzna, że nie jest zadowolony ze współpracy z konkretnym psychologiem, może w każdym momencie zmienić specjalistę. Jednak w związku z czasem, jaki terapeuta musi zarezerwować na pracę z konkretną osobą, nie zwracamy kosztów za niewykorzystane rozmowy.  W wyjątkowych przypadkach, w porozumieniu ze specjalistą Działu Obsługi Klienta, będziemy rozpatrywać indywidualne wnioski pacjentów. 

Z korzystania z serwisu użytkownik może zrezygnować w każdym momencie. Wystarczy w prawym górnym rogu kliknąć “Moje konto” i wybrać opcję “Anuluj subskrypcję”. Mimo anulowania, terapeuta będzie dostępny dla użytkownika aż do momentu, w którym wygaśnie opłacony wcześniej abonament.

Tekstowa pomoc psychologiczna online ma charakter asynchroniczny, dlatego odpowiedzi specjalisty nie zawsze będą natychmiastowe. Ma on obowiązek kontaktować się ze swoim klientem raz dziennie od poniedziałku do piątku, a informacje o godzinach jego standardowej aktywności w WeTalk są zamieszczone w jego profilu.

Tak. Jednak zgodnie z polskim prawem, konieczna jest pisemna zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na objęcie dziecka pomocą psychologiczną lub psychoterapią. Wzór zgody można pobrać z naszej strony LINK DO POBRANIA i przesłać jego kopię drogą mailową na adres info@wetalk.pl lub pocztą na adres WeTalk S.C. ul. Górnośląska 10, 62-800 Kalisz

Tak. Pomoc psychologiczna w formie tekstowej ma taką samą wartość jak spotkania z psychologiem w przychodni. Należy jednak pamiętać, że pomoc psychologiczna online nie jest refundowana przez NFZ.

Specjaliści WeTalk zajmują się pomocą psychologiczną, seksuologiczną, psychoterapią i coachingiem, ale nie farmakoterapią. Nie można od nich uzyskać recept czy zwolnień lekarskich.

Jeśli terapia trwa od jakiegoś czasu, prawdopodobnie powstała już więź terapeutyczna, która jest połączeniem wzajemnego zaufania, wiedzy, doświadczenia dotychczasowych spotkań. Przeniesienie do terapeuty pracującego online oznacza, że taka relacja (więź) będzie budowana na nowo, co wiąże się z czasem i zaangażowaniem. Warto rozważyć zyski i straty takiej zmiany. 

Specjaliści współpracujący z platformą WeTalk mają odpowiednie kwalifikacje, by pomagać osobom z różnymi problemami. Użytkownik może zawsze zgłosić się do WeTalk po pomoc. Jeśli po wstępnych konsultacjach okaże się, że przypadek wymaga wsparcia lekarza psychiatry, poinformujemy o tym.

Pomoc specjalisty różni się od rozmowy z przyjacielem w zasadniczy sposób. Specjalista, który pracuje z pacjentem: ma kierunkowe wykształcenie, przeszkolenie i doświadczenie. Potrafi słuchać ze zrozumieniem, otwierać nowe ścieżki myślenia i autorefleksji, a także rozpoznawać nieadaptacyjne schematy; jest obiektywny i zawsze skupiony na pacjencie, koncentruje się na jego potrzebach, emocjach, bez odnoszenia się do własnego systemu wartości (a podczas pisania pojawia się przestrzeń na odkrywanie siebie bez lęku przed oceną); posiada jasno zdefiniowane granice, jest dostępny w umówionym miejscu i czasie, w pełni gotowy by wysłuchać klienta; zachowuje bezwzględną poufność. Klient może bez lęku powiedzieć mu o wszystkim; oferuje pomoc, która w odróżnieniu od rozmowy z przyjacielem jest płatna. To jednak inwestycja we własny dobrostan, która dodatkowo zwiększa motywację klienta do pracy nad zmianą.  Warto pamiętać, że pomoc psychologiczna nie zastąpi specyficznego wsparcia, jakie zapewniają przyjaciele czy rodzina. Ważne jest utrzymywanie w równowadze różnych form wsparcia społecznego.

Jeden mail, podobnie jak jedna rozmowa ze specjalistą, nie wystarczy, by uzyskać trafną i wartościową pomoc. Specjalista musi dobrze poznać pacjenta i jego problem, by móc dobrze przeanalizować sytuację, a w konsekwencji zaproponować odpowiednie rozwiązania lub pomóc w samopoznaniu i rozwoju. Skuteczność wymaga głębszego poznania, zrozumienia, rozpoznania mechanizmów lub ustalenia potrzeb, oczekiwań i celów. Skracanie wymiany informacji do jednej, a nawet kilku wiadomości, oprze się na powierzchownym poradnictwie, którego skuteczność wynikać będzie raczej z przypadku niż profesjonalnej pracy.

Tak. WeTalk jest polskojęzyczną platformą przeznaczoną dla wszystkich osób, które poszukują pomocy, terapii lub wsparcia w rozwoju, a nie mogą lub nie chcą korzystać z tradycyjnych form pomocy specjalistycznej. Jedną z przeszkód podczas pobytu za granicą są ograniczenia językowe – specjalista i klient muszą posługiwać się jednym językiem w sposób pozwalający precyzyjnie wyrażać siebie i rozumieć druga osobę. WeTalk wpasowuje się w ten wymóg. Oferujemy Polakom przebywającym poza granicami kraju i potrzebującym pomocy psychologicznej wsparcie psychologów, terapeutów, coachów posługujących się ich językiem ojczystym.

Nasi psychologowie-konsultanci mają dostęp do szerokich informacji na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego wszystkich specjalistów współpracujących z WeTalk, a także do ich preferencji co do obszarów pracy i dostępności (ilości klientów, których mogą przyjąć). Dostęp do tej wiedzy pozwala na szybkie i skuteczne dopasowywanie specjalisty do potrzeb wskazanych przez klienta w pierwszej, darmowej konsultacji.

Jeżeli przez ciężkie zaburzenia należy rozumieć np.: urojenia, myśli samobójcze, nienaturalne obniżenie lub podwyższenie nastroju, zagrożenie dla życia lub zdrowia chorego lub innych osób, to platforma WeTalk nie jest wystarczająca dla uzyskania pomocy. W opisanych wypadkach konieczny jest bezpośredni kontakt z lekarzem psychiatrą, który może ocenić stan pacjenta, zdecydować o rozpoczęciu farmakoterapii czy konieczności hospitalizacji.

Faq – zadaj pytanie

Komfort profesjonalnej terapii
na dowolnym urządzeniu


Długie czekanie na wizytę w gabinecie specjalisty bywa uciążliwe.
Dzięki WeTalk kontaktujesz się z psychologiem wtedy, gdy jest Ci to
najbardziej potrzebne. Niezależnie od tego, czy masz pod ręką
telefon, laptop czy tablet – po prostu daj znać swojemu terapeucie, co
cię gryzie. Będzie odpowiadał codziennie na Twoje wiadomości –
tak działa terapia online
.