Czym różni się psychoterapia tradycyjna od tekstowej?

Psychoterapia zawsze ma formę rozmowy z psychoterapeutą. A rozmawiać można na różne sposoby: od tradycyjnej rozmowy w gabinecie specjalisty, przez sesje wideo, wiadomości głosowe, aż po wymianę wiadomości pisanych. Dlaczego każda z nich może być skuteczna? Jak powinna być realizowana psychoterapia? Na te i inne pytania odpowiadamy w artykule. 

Psychoterapia jest sposobem oddziaływania leczniczego na osoby doświadczające trudności i cierpienia przejawiającego się w sferze psychicznej oraz wpływającego (i wynikającego) na funkcjonowanie somatyczne oraz relacje z innymi ludźmi. 

Po pierwsze: kompetentny specjalista

Psychoterapia powinna być realizowana przez osoby mające odpowiednie wykształcenie czyli wiedzę teoretyczną o funkcjonowaniu psychicznym człowieka oraz praktykę i doświadczenie, zdobywane pod kontrolą fachowców. Ważnym elementem przygotowania do pracy psychoterapeuty jest przejście własnej terapii. 

Po drugie: dobrze prowadzona rozmowa

Podstawowym sposobem oddziaływania w terapii jest rozmowa, która jest bazą dla powstania dwóch kluczowych kwestii: wymiany informacji oraz powstania relacji terapeutycznej. Obie wymagają specyficznego środowiska – wzajemnej otwartości, bezwarunkowej akceptacji, empatii, autentyczności. W takich warunkach wymiana informacji jest potwierdzeniem poczucia bezpieczeństwa i zaufania, a pogłębiająca się relacja ich naturalnym efektem.

Po trzecie: regularne rozmowy

Niezbędnym elementem wzmacniającym relację terapeutyczną jest regularność rozmów. Dlatego w przypadku wizyt w stacjonarnym gabinecie psychoterapeuty, klient zazwyczaj umawia się ze specjalistą zwykle na ten sam dzień i godzinę. Stałe pory spotkań pomagają obu stronom wyrobić nawyk prowadzenia rozmowy. Po dłuższym czasie, wizyta u psychoterapeuty staje się ważnym elementem dnia/ tygodnia. 

Tradycyjna terapia a terapia tekstowa

Tradycyjna psychoterapia ma charakter indywidualnych spotkań realizowanych w regularnych odstępach czasowych, bezpośrednio, twarzą w twarz, w gabinecie psychoterapeuty i trwających zazwyczaj 50-60 minut. Specyfika tych spotkań zależy od nurtu czyli teoretycznej kotwicy psychoterapeuty. Nurt reguluje częstość spotkań, aktywność psychoterapeuty, głębokość pracy oraz poruszane kwestie – oczywiście w poszanowaniu podstawowych spraw zgłaszanych przez klienta. 

Terapia tekstowa online w WeTalk jest odpowiednikiem terapii krótkoterminowej lub terapii nakierowanej na rozwiązania. Formuła tekstowej terapii online opiera się na codziennej asynchronicznej wymianie wiadomości tekstowych między klientem a psychoterapeutą. Ich treść zależy od obu stron. Czasem bywa opisem sytuacji czy problemu, innym razem wymianą wolnych skojarzeń na temat poruszanych wcześniej spraw, lub też odniesieniem do wypowiedzi drugiej strony. Dokładnie tak samo funkcjonuje rozmowa w tradycyjnej terapii. W przypadku terapii tekstowej online użytkownik może pisać do terapeuty zawsze wtedy, gdy poczuje taką potrzebę, a terapeuta odpowiada na jego wiadomości co najmniej raz dziennie. Klient może wysyłać wiadomości nieograniczone pod względem objętości, ilości czy częstości, może dzielić się wszystkim, co uzna za istotne, w dogodnych warunkach i czasie. Służy to budowaniu relacji. Zwiększa się otwartość i poczucie bezpieczeństwa w kontakcie ze specjalistą. 

Specjalista ma obowiązek odpowiadać klientowi zgodnie z zadeklarowanym harmonogramem (najlepiej o tej samej porze), za wyjątkiem sobót i niedziel i świąt – dzięki temu relacja terapeutyczna zawiera wyraźną stabilność i stałość. Wiadomości tekstowe można uzupełniać wiadomościami głosowymi. Tydzień wymiany informacji w przestrzeni tekstowej odpowiada w przybliżeniu jednej 50-minutowej sesji w gabinecie.

CTA: Chcesz skorzystać z terapii tekstowej WeTalk? 

Sprawdź ofertę WeTalk i do dzieła: <zaloguj>

Potrzebujesz wsparcia? Dołącz do Wetalk już dziś i zacznij dbać o swoje zdrowie emocjonalne!

Nic nie szkodzi!

Konsultacja psychologiczna już od 109 PLN

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *