Autor: Emilia Kubiak

Seksuolog, ukończyła studia podyplomowe o kierunku Seksuologia Kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia na UAM w Poznaniu. Pedagog ze specjalnością pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Sądzie Rodzinnym.