Autor: Alicja Przybył

Jest studentką I roku Kryminologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się psychopatologią. W przyszłości chciałaby specjalizować się w wiktymologii oraz wykrywać i zapobiegać przestępczości kobiet i osób nieletnich. Aktualnie pracuje w Poczcie Polskiej.