Autor: Aleksandra Kleinschmidt

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku psychologia. Ukończyła szereg kursów i szkoleń m.in. z zakresu diagnozy funkcji poznawczych, pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi. Udziela pomocy psychologicznej dzieciom wieku przedszkolnym, młodzieży i ich rodzicom.
Samodzielność dzieci. Jak budować i rozwijać autonomię, jednocześnie zapewniając opiekę rodzicielską?
· ·

Samodzielność dzieci. Jak budować i rozwijać autonomię, jednocześnie zapewniając opiekę rodzicielską?

Czasem wydaje się, że “samodzielnie” znaczy “niebezpiecznie”. Ale to nieprawda. Budowanie samodzielności u dziecka jest bardzo ważne i wpływa na całe jego późniejsze życie. W jaki sposób…