Niezrownowazona

Mój specjalista Katarzyna jest ekspertem w swojej dziedzinie. Jest obyta i jej wiedza na temat patologi rodzinnej, seksuologii, problemach psychicznych jest poza skalą którą ja dotychczas miałam dane poznać. Jest ciepłą, wyrozumiałą i emaptyczna osobą która w odpowiedni, nie krzywdzący spsob potrafi określić i pomóc osobie z problemami egzystencjalnymi, osobowościowymi i mogła bym jeszcze długo na ten temat pisać. Bardzo polecam