Linia Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego

tel. 800 702 222

Czynna codziennie przez całą dobę

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia“

tel. 800 120 002

Czynna codziennie przez całą dobę

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

tel. 800 199 990

Czynny codziennie w godz. 16:00-21:00, z wyjątkiem świąt państwowych

Telefon Zaufania dla Rodzin z Problemem Uzależnienia

tel. 22 844 44 70

Czynny w dni powszednie w godz. 10:00-20:00, w soboty w godz. 10:00-15:00

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

tel. 116 111

Czynny codziennie w godz. 12:00-22:00

Telefon Zaufania HIV/AIDS

tel. 801 888 448

tel. 22 692 82 26

Czynny od poniedziałku godz. 09:00 do soboty 21:00

Telefon Zaufania dla Weteranów Misji i ich Rodzin

tel. 22 681 72 33

Czynny w dni powszednie w godz. 17:00-20:00

Program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki

tel. 801 140 068

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-20:00

Telefon Stowarzyszenia OPTA –dla dzieci i młodzieży zaniedbanej, wykorzystanej seksualnie, których rodzice nadużywają alkoholu

tel. 22 827 61 72

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-18:00

Policja/Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe

tel. 110/116

Pomoc psychologiczna

tel. 02221

tel. 4714307

Czynny we wtorki i czwartki w godz. 10:00-14:00

„Przemoc wobec kobiet“, Telefon zaufania dla Polek, które padły ofiarą gwałtu

tel. 08000116016

Czynny codziennie przez całą dobę

Telefon zaufania dla Polaków w kryzysie

tel. 0800 111011

tel. 0800 1110222

Czynny codziennie przez całą dobę

Policja

tel. 999

Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy Domowej „Women’s Aid“(dla kobiet)

tel. 0808 2000 247

Czynny codziennie przez całą dobę – (osoby nie mówiące w języku angielskim muszą poprosić o tłumacza)

Telefon zaufania dla kobiet w Irlandii Północnej

tel. 028 9033 1818

Czynny codziennie przez całą dobę

Szkocki telefon zaufania dla ofiar przemocy w domu

tel. 0 800 027 1234

Telefon zaufania dla ofiar przemocy w domu na terenie Walii

tel. 0 808 80 10 800

Linia poradnictwa dla mężczyzn

tel. 0845 064 6800

Pomoc w języku polskim – Polskie Centrum Pomocy Familia – dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

tel. 078 0990 4386

Numery alarmowe

tel. 112, 113

Kirkens SOS Norge – Organizacja zajmująca się samobójstwami w Norwegii

tel. +47 22 40 00 40

tel. +47 815 33 000

LEVE – Stowarzyszenie pomagające osobom, które przeżyły samobójstwo osoby bliskiej

tel. +47 22 36 17 00

Policja

tel. 17

Pogotowie

tel. 15

Straż Pożarna

tel. 18

SOS Amitié –Pomoc psychologiczna

tel. 0 820 066 066

tel. 02 31 44 89 89

Fil Santé Jeunes – Pomoc dla dzieci i młodzieży

tel. 0 800 235 236

Allo Enfance Maltraitée –Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie

tel. 119

Drogues Info Service – Pogotowie dla osób uzależnionych od narkotyków

tel. 0 800 23 13 13

Sida Info Service –Poradnia ds. AIDS

tel. 0 800 840 800

SOS Viols – Pomoc dla ofiar gwałtu

tel. 0 800 05 95 95

Fundacja BarkaNL zapewniająca wsparcie i pomoc imigrantom z Europy Środkowo-Wschodniej mieszkającym naterenie Holandii

tel. +31 0652 83 29 88

tel. +31 0621 42 92 57 (w języku polskim)

National Hopeline Network

tel. +1 (800) 784 – 2433

National Domestic Violence Hotline

tel. +1 (800) 799-7233

National Suicide Prevention Lifeline

tel. +1 (800) 273-8255

Rape Abuse & Incest National Network

tel. +1 (800) 656-4673

The Trevor Project (LGBT Crisis Intervention

tel. +1 (866) 488-7386

The Childhelp National Child Abuse Hotline

tel. +1 (800) 422-4453

Self-Harm Hotline

tel. +1 (800) 366-4453

Alcoholism & Drug Dependency Hope Line

tel. +1 (800) 622-2255