Tak będzie wyglądać przykładowa
propozycja trzech specjalistów


Joanna Małecka

Psycholog, psychoterapeuta – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji, ukończyła kurs „Kontakt w sytuacji pomagania

Opis

Pracuje w Poradniach Zdrowia Psychicznego, ma doświadczenie pracy w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym. Specjalizuje się w terapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży, wykorzystując przy tym podejście psychodynamiczne, oparte przede wszystkim na dialogu i relacji terapeutycznej między specjalistą, a klientem.

Obszar pracy

Zaburzenia: osobowości, nastroju, psychosomatyczne, przeżycia towarzyszące chorobom somatycznym, trudności w relacjach i komunikacji, kobiety w okresie okołoporodowym, obniżona samoocena, kryzysy, stres, depresja, lęki, żałoba, starzenie się

Podejście terapeutyczne

Psychodynamiczne

Doświadczenie w latach

11

Piotr Furman

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Opis

Ma kilkuletnie doświadczenie w indywidualnej pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej z młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracuje w przychodniach psychologicznych, w Zespole Leczenia Środowiskowego, a także w prywatnym gabinecie. W swojej pracy wykorzystuje podejście psychodynamiczne, której istotnymi elementami jest dialog i relacja terapeutyczna.

Obszar pracy

Depresja, lęki, nerwice, zaburzenia osobowości, nastroju, psychosomatyczne, trudności w relacjach i komunikacji, niska samoocena, strata, żałoba, przemoc psychiczna i fizyczna

Podejście terapeutyczne

Psychodynamiczne

Doświadczenie w latach

5

Sylwia Kwiatkowska

Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie na kierunku psychologia. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, interwencji kryzysowej, psychologii transportu oraz seksuologii klinicznej.

Podnosiła swoje kompetencje w trakcie szkoleń między innymi z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozy i terapii zaburzeń zachowań dzieci i młodzieży, psychopatologii w psychiatrii i seksuologii klinicznej. Aktualnie w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Opis

Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w Ośrodkach Pomocy Społecznej, a także prowadząc szereg szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów z zakresu aktywizacji społecznej, doradztwa zawodowego, coachingu, a także seksualności. Ma kilkuletnie doświadczenie w indywidualnym kontakcie z pacjentem dzięki pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w gabinecie prywatnym.

Obszar pracy

Depresja, lęki, nerwice, fobie, zaburzenia osobowości, nastroju, odżywiania, psychosomatyczne, obsesyjno-kompulsywne, przeżycia towarzyszące chorobom somatycznym, zaburzenia seksualne, PTSD, trudności w relacjach i w komunikacji, obniżona samoocena, strata/załoba/rozstanie, kobiety w okresie okołoporodowym, przemoc psychiczna i fizyczna, samookaleczenia, niepełnosprawność, starzenie się.

Podejście terapeutyczne

Poznawczo-behawioralne

Doświadczenie w latach

11